Nederland: Lemiers
kasteel Aan de voet van de Duitse Sneeuwberg en de Vaalserberg ligt Lemiers. Het is een klein dorp dat bij de gemeente Vaals hoort; het ligt tussen Vaals en Vijlen in. De Selzerbeek vormt er niet alleen de grens van de dorpskern, maar ook de natuurlijke grens tussen Nederland en Duitsland.

De St. Catharinakapel, die in Oud Lemiers staat, dateert waarschijnlijk van kort na 1050 en zou met die datering wel eens het oudste zadelkerkje van Nederland kunnen zijn. Het werd in 1683 door de kasteelheer van ‘Gen Hoes’ (Kasteel Lemiers) Baron Von Fürth ingrijpend verbouwd, waarbij bijvoorbeeld grotere vensters werden aangebracht. Bij de restauratie in 1921 werd de kapel weer in de (veronderstelde) oude staat teruggebracht. In de kapel zijn de middeleeuwse schilderingen verdwenen. De hedendaagse expressieve wand- en plafondschilderingen zijn in 1978 door kunstschilder Hans Truijen gemaakt. Vóór de kapel staat achter een ijzeren hekje nog een oude grenssteen waarop een adelaar is afgebeeld, het wapen van de Freie Reichsstadt Aachen. Deze steen stond tot 1931 in het midden van de Selzerbeek en werd toen naar de kapel verplaatst.

St. Catharinakapel St. Catharinakapel grenspaal

Het buurtschap Holset behoort tot de kern van Lemiers. De St. Lambertuskerk is een drukke bedevaartsplaats. Het is gewijd aan de heilige Lambertus en de heilige Genoveva en is bijzonder oud. Sommige delen dateren uit de tijd van Karel de Grote. Veel Duitsers komen in Holset tot Genoveva, heilige voor oogziekten, bidden.
Het bordje bij de kerk vermeldt het volgende: Van pastoor J. Slenter, die van 1884 tot 1887 de kerk liet restaureren, komt het verhaal dat hier een tempel van “Bell” heeft gestaan. Na een bezoek van keizer Lotharius in 1136 werd de eerste steen gelegd. Deskundigen beweren dat de noordmuur dateert van ongeveer 800, dus een rest van een vorige kerk. De huidige bouwwijze van de toren is het resultaat van volledige herbouw in 1736 en later herstel. Het hoogaltaar en de zijaltaren zijn uit 1889. De ingang is in 1916 van het schip overgebracht naar zijn tegenwoordige plaats. Het kerkje wordt sinds heugenis druk bezocht door pelgrims uit de verre omstreken. Zij komen om Genoveva van Parijs te vereren, waarvan de annalen zeggen dat zij een herderinnetje was en Parijs van de pest bevrijdde. Ze stierf in 512 aan het Hof van Clovis. In de kerk staat o.a. een houten beeld van de heilige Genoveva met hoed en wapperende kledij alsmede van de heilige Lambertus (patroonheilige gemeente Vaals) als bisschop met staf en open boek.

Kasteel Lemiers St. Lambertuskerk St. Lambertuskerk