Nederland: Borg Ewsum (Middelstum, Groningen)

© MirAd
© MirAd :