Nederland: Booneschans
> Er was, in de tijd dat wij hier waren (2008), op internet geen informatie te vinden over de Booneschans. We hadden een foto van het informatiebord ter plaatse gemaakt; zodat we toch nog van enige achtergrondinformatie zijn voorzien. Inmiddels is er o.a. via Wikipedia informatie te vinden.

Het informatiebord meldt het vogende:
De Booneschans of Bonerschans ligt in het 1998 aangelegde natuurgebied Bos op Houwingaham en bij de zogenaamde IJkdijk. Het gebied dankt zijn naam aan het dorpje Houwingaham dat zo’n 5 eeuwen geleden in de Dollard verdween en onder anderhalve meter klei kwam te liggen.
De Booneschans is een dijkschans, aangelegd in het tracé van de Hamdijk, verderop in Duitsland Altendeich geheten. Dit is de oudste dijk langs de oostelijke Dollardboezem, daterend van 1545. Ten noorden hiervan was water. De Bonerschans is vermoedelijk in het jaar 1589 gebouwd toen de Groningers in het 16de eeuwse strijdtoneel hun gebied op strategische punten beveiligden.
Van deze schans is weinig bekend. Zo is er twijfel over de herkomst van de naam: weerklinkt daarin het nabijgelegen Boen, of Bunde, of heeft men de vermeende opdrachtgever Albert Everts Boner willen eren? Dat laatste zou uitzonderlijk zijn want verdedigingswerken uit die tijd bevatten vrijwel altijd een toponymische verwijzing.
Hoe de schans eruit zag, is evenmin precies bekend. De controle richtte zich op een uitwatering (zijl) in de Dollarddijk en zal aanvankelijk de vorm van een eenvoudige veldschans (redoute) hebben gehad. De meest gedetailleerde plattegrond is die van Lambert van den Bosch uit 1675. Daarop zien we een op Duitsland gericht hoornwerk in de vorm van twee omgrachte bastions. In het midden ligt een stenen reduit (een zelfstandig verdedigbaar werk). De schans verloor haar betekenis als dijkschans toen de Dollard droog viel. De Nieuweschans nam haar functie aan de waterzijde over. Later ging de Booneschans deel uit maken van de Eerste Linie van de Eems en heette toen “batterij Bonerschans”. Thans ziet de bezoeker slechts een verbreding en verhoging in de Hamdijk en een knik in de rijksgrens.
Na de aanleg van de Booneschans is de Hamdijk nog op verscheidene plaatsen doorgebroken. Achter een dijkgat vormden zich kolken, die lang open bleven. Bij zo’n dijkdoorbraak is een deel van het zuidelijke bastion weggespoeld. Deze kolk is in 1999 weer opengegraven en bij die gelegenheid was te zien waar de bastiongracht heeft gelopen. De Dollard kreeg via deze gracht gemakkelijk toegang tot het achterland. De palenrij is in de kolk geplaatst om de richting van de zuidelijke bastionsgracht aan te geven.
Dit project is tot stand gekomen binnen de Herinrichting Oost Groningen, met als doelen het vergroten van de bergingscapaciteit van de Westerwoldse Aa het het creëren van nieuwe natuur en recreatiemogelijkheden. Samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Waterschap Hunze en Aa’s, Dienst Landelijk gebied (deelgebiedscommissie Oldambt) en de provincie Groningen heeft tot het huidige resultaat geleid.