Vogels - A t/m Z
classificatie

A

adeliepinguin: in de rui
Afrikaanse dwergaalscholver
Afrikaanse gaper
Afrikaanse knobbelgans
Afrikaanse maraboe
Afrikaanse oehoe
Afrikaanse reuzenijsvogel
Afrikaanse slangenhalsvogel
alk
Amazone ijsvogel
Amazone motmot
Amerikaanse aalscholver
Amerikaanse steltkluut
Amerikaanse kleine zilverreiger
Amerikaanse meerkoet
Amerikaanse reuzenijsvogel
Amerikaanse slangenhalsvogel: uitgestrekte vleugels
Amerikaanse zeearend
Andescondor
andeseend
Anna's kolibrie
Antarctische aalscholver
Antarctische stern
Australische griel
Australische Jan van Gent: in vlucht, landend, met jongen
Australische koningspapegaai: mannetje, vrouwtje
Australische pelikaan: in vlucht
Australische purperkoet
Australische raaf
Australische ringbandparkiet
Australische rupsvogel
Australische slijkekster
Australische trap
Australische witte ibis

B

baardmannetje
bandijsvogel
bergeend
bigua aalscholver
bisschopstangare
blauwe pauw
blauwe reiger
blauwvleugeltaling
boeboekuil
boerenzwaluw: op een rijtje
boerenzwaluw
bontbekplevier
bonte aalscholver
bonte ijsvogel
bonte klauwierkraai
bonte strandloper
bontkeelsaltator
boomklever
boskalkoen
boskorhaan
Botswana trap: mannetje, vrouwtje
buizerd: wit, bruin
Burchells fiskaal
brandgans
breedvleugelbuizerd
brilstern
bronsvleugeleend
bruine pelikaan: onderkant
bruine valk
buffeleend

C

Californische condor
Californische kuifkwartel
Canadese gans
Chileense flamingo
Chileense grondspecht
Chileense kievit
Chileense smient

D

drieteenmeeuw: met jong, in vlucht
drieteenstrandloper

E

edelpapegaai
eidereend
eikelspecht
ekster
ekstergaai
ekstergans
emoe: met jongen
Europese witte ooievaar: in vlucht, boven het nest
ezelspinguin: jong voeren, in het water

F

fazant
fitis
fluitzwaan
fluweeldrongo
fuut: met jong, met jongen, jongen

G

geelbuikrosella
geelgors
geeloogpinguin
geeloograafkaketoe
geeloorhoningeter
geelsnaveltok
geelstuitzanger: Mirtezanger, Audubons zanger
gele feetiran
geoorde fuut
gestreepte helmspecht
gevlekte lijster
gewone kookaburra
goudplevier
granaatastrilde: mannetje, vrouwtje
grauwe gans
grauwe franjepoot: in vlucht
Grays lijster
grijze arendbuizerd
grijze tok
grijze waaierstaart: staart
groenborstmango
groene ibis
groene reiger
grote aalscholver
grote blauwe reiger
grote bonte specht
grote flamingo: in vlucht, jongen
grote fuut: met jong, jongen
grote geelkuifkaketoe: met kuif, in vlucht
grote glansvogel
grote jager: in vlucht, aanval op Jan van Gent
grote kiskadee
grote renkoekoek
grote tafeleend
grote zilverreiger: in vlucht
grutto

H

halsbandparkiet
heilige ijsvogel
helmparelhoen: met jong
hoendergans
houtduif
huismus: mannetje (links) & vrouwtje, vrouwtje
huiszwaluw

I

ijsduiker
ijseend
IJslandse brilduiker
indigo dikbekje: mannetje, vrouwtje
Indische gans
ivoormeeuw

J

 

K

L

langstaarttroepiaal
lepelaar: in vlucht
liervogel

M

Magelhaengans
magelhaenpinguin: in de rui
mahali wever
mandarijneend
manengans
mangrovezwaluw
maskerbuulbuul
maskerkievit
maskerwever: nest
Massena's trogon
meerkoet: jongen
melba astrilde: mannetje, vrouwtje
meniezanger
merel: vrouwtje, mannetje
Mexicaanse tijgerroerdomp (juveniel)
middelste zaagbek
modderkraai
Montezuma oropendola: nesten
muskuseend

N

naaktoogkaketoe
nandoe: met jong
Nieuw Zeelandse steltkluut
Nieuw Zeelandse zwarte scholekster
nijlgans
Noord Amerikaanse helmspecht
noordelijke Jan van Gent: in vlucht
Noordereiland bruine kiwi
noordse stern
noordse stormvogel: in vlucht

O

olijfrugwielewaal
ornaatelfje: vrouwtje, mannetje, jongen, voor de spiegel

P

paarse strandloper
Pacifische bruine kiekendief
papagaaiduiker
paradijscasarca
Patagonische sierragors
patrijs
pennantrosella: jong
pijlstaarteend
pimpelmees
purperkeeljuweelkolibrie
putter

Q

 

R

raaf
regenbooglori
regenwulp
republikeinwever: nesten
rietzanger
ringmus (voorste vogel)
rode kardinaal
rode lepelaar: in vlucht
roek
roestflankzanger
roodborstje
roodborsttapuit: mannetje, vrouwtje
roodkeelduiker
roodkopgier
roodkraaggors
roodkruintiran
roodkruinzwaluw
roodlelhoningeter
roodrugparkiet
roodrugtangare: vrouwtje, vrouwtje & mannetje
roodsnavelfrankolijn
roodsnavelossepikker: aan de kop van een koedoe 1, 2, 3
roodstaartamazilia
roodstaartglansvogel
rosse franjepoot: in vlucht
rosse grutto
rosse plevier
roze kaketoe
Rüppell’s korhaan

S

savannearend
scheefsnavelplevier
scholekster: jong
schubborstkolibrie
schuitbekreiger
secretarisvogel
slechtvalk
smelleken
sneeuwgans
sneeuwgors
soepgans
spotlijster
spreeuw
stanleyrosella
steenduif
steenloper
stellers gaai
stormbandpinguin: in de rui
struisvogel: ei
subantartische grote jager
suikerdiefje

T

tafeleend
tapuit
treurmaina
tuinhoningeter
tuinwaaierstaart
tureluur

U

uilnachtzwaluw

V

vale gier: in vlucht
vink: mannetje, mannetje voorkant, jongen gevoerd door pa, vrouwtje of jong?
visarend
visdief
Vlaamse gaai
vliegende stoombooteend
vorkstaartscharrelaar
vulkaankolibrie

W

waterhoen
watersnip
weka
wenkbrauweend
wigstaartarend
wilde eend: vrouwtje, mannetje, jong
wilde zwaan: jong
winterkoninkje
wintertaling, Amerikaanse (bruingroene kop - de 3 anderen zijn pijlstaarteenden)
witborstkraai
witkapbijeneter
witkeelkruiper
witkopmeeuw
witkopspecht
witkruingors
witkuifkoketkolibrie
witnekkolibrie
witoog honingeter
witte ibis
witte kwikstaart
witvleugelkoet
witwangreiger

X

 

Y

 

Z

zadelbekooievaar
zanghavik
zanglijster
zeekoet
zilvermeeuw
zuidelijke hoornraaf
zuidelijke koningsalbatros
zuidelijke reuzenstormvogel
Zuidereiland scholekster
Zuidereilandtakahe
zuidpooljager
zuidpoolkip
zwarte gier
zwarte klauwierkraai
zwarte roodstaart: achterkant
zwarte zeekoet: in vlucht
zwarte zwaan
zwarthalszwaan
zwartkop
zwartmaskeribis
zwartrugfluitvogel
zwartsnaveltoekan
zwartwangspecht
zwart waterhoen