Nederland: Hermitage / Amstelhof (Amsterdam, Noord Holland)
tentoonstellingen:
- Hollandse Meesters
- 1917. Revolutie
- Catharina de Grootste
- Spaanse meesters
- Gouden eeuw
- Napoleon
- Peter de Grote
- Impressionisten
- Russisch orth. kunst
- Alexander de Grote
- Russische Hof

zoeken:
- Nederland
- Noord Holland
- Amsterdam

externe links:
- Hermitage
- Wikipedia
De Amstelhof ligt aan de Amstel tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht. De Diacanie van de Gereformeerde Gemeente werd in 1680, met de dood van de rijke koopman Barent Helleman, ongeveer 90.000 gulden rijker. Hij was dat jaar op 18 oktober overleden en had de Diaconie tot zijn enige erfgenaam benoemd. De stad schonk een stuk grond waar de Diaconie vervolgens de Amstelhof op liet bouwen. Het gebouw was in 1681 klaar en bood onderdak aan 400 vrouwen. Vrouwen die hiervoor in aanmerking wilden komen moesten boven de 50 jaar zijn, minstens 10 jaar lid van de kerk en 15 jaar inwoonster van de stad. Boven de deur staat nog steeds het originele opschrift: Diaconie Oude Vrouwen Huys anno 1681. Vanaf 1817 verbleven er ook hulpbehoevende mannen in het tehuis. Er werd toen een nieuwe mannenvleugel gebouwd en de naam van de instelling werd gewijzigd in Diaconie Oude Vrouwen en Mannen Huys. De naam Amstelhof kreeg het tehuis pas in 1953.

Tussen 2007 en juni 2009 werd de Amstelhof verbouwd tot museum, de Hermitage Amsterdam, een dependance van de Hermitage in St.-Petersburg. De vleugels waar zich vroeger de woonvertrekken bevonden, zijn geheel uitgebroken en verbouwd tot expositiezalen. Enkele ruimten, zoals de kerkzaal, de regentenkamers en de historische keuken werden gerestaureerd.
De kerkzaal was de belangrijkste ruimte in het tehuis; hier vonden de kerkdiensten plaats. Ook werd hier drie keer per dag de maaltijden gebruikt; men zat aan lange tafels, op afgemeten zitplaatsen. Tot in de 20ste eeuw was de zaal bovendien, na de Burgerzaal van het Stadhuis op de Dam, de grootste zaal in de stad. Daarom werden hier flink wat officiële feesten gegeven en hoogwaardigheidsbekleders ontvangen. Leden van het Koninklijk Huis deden Amstelhof aan en Sir Winston Churchill gebruikte hier de lunch in 1946.
Aan weerszijden van het gebouw lagen op de hoeken aan de Amstel de regentenkamers. Van hieruit werd het tehuis bestuurd. Regenten en regentessen waren verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en traden namens de Diaconie op.
De keuken naast de eetzaal bleek meteen na de oplevering van het tehuis al te klein. Maar pas rond 1725 verhuisde deze naar een ontruimde kelder. De kelderkeuken bleef tot 1862 in gebruik. Dagelijks werd hier voor honderden mensen gekookt in de grote, met bakstenen omhulde ketels. Om te kunnen roeren had de kok houten trapjes nodig!

De Hermitage Amsterdam werd op 20 juni 2009 geopend met de tentoonstelling “Aan het Russische hof. Paleis en protocol in de negentiende eeuw”, met ruim 1800 objecten van het moedermuseum in St.-Petersburg.

Bron tekst: www.hermitage.nl (november 2010).